Thứ Bảy , Tháng Bảy 20 2024
Trang chủ / Dịch vụ cho thuê xe

Dịch vụ cho thuê xe

BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE QUY NHƠN 2018 

(Giá không áp dụng trong các dịp Lễ – Tết)

+ Giá xe thuê xe Quy Nhơn Bình Định (không gồm phí cầu đường, VAT 10%):

Nội dung
10h/120km
4h/60km
Vượt giờ
+ 10km
Vượt km
Xe 12C
1.500.000 800.000 150.000       5.000
Xe 7C
1.400.000
750.000
140.000
5.000
Xe 4 chỗ
1.150.000
620.000
110.000
5.000
Xe 16C
1.700.000
850.000
170.000
5.000
2.580.000
1.350.000
260.000
8.000
Xe 45 chỗ
5.500.000
2.800.000
550.000
15.000
     
+ ĐÓN – TRẢ KHÁCH TẠI FLC NHƠN LÝ
Loại xe
Sân bay – FLC
(35km) 50′
SB – Quy Nhơn – FLC
(90km) / 4h
FLC- Ă tối
50km/ 3h
FLC – Tour
100km/ 10h
Xe 4C
1.000.000
600.000
1.200.000
Xe 7C 700.000 1.170.000 700.000 1.400.000
Xe 12C
750.000
1.250.000
760.000
1.500.000
Xe 16C
950.000
1.400.000
900.000
1.750.000
1.400.000
2.100.000
1.300.000
2.630.000
Xe 45C
2.800.000
4.500.000
2.700.000
5.500.000

https://quangminhtourist.com/wp-admin/post.php?post=747&action=edit